Snažíte se najít nejekonomičtější let?

Arménie Urartian Fortress Erebuni

Dovolená Arménie Urartian Fortress Erebuni


Arménie je fascinující země, plná historie a bohaté kulturní dědictví. Jedno z nejznámějších a nejvýznamnějších archeologických nalezišť v Arménii je Urartian Fortress Erebuni, která se nachází nedaleko hlavního města Jerevanu.

Urartian Fortress Erebuni je považována za jedno z nejvýznamnějších památníků Urartské říše, která existovala v Arménii ve 9. a 6. století před naším letopočtem. Tato pevnost byla postavena na kopci Arin Berd a sloužila jako důležité politické a administrativní centrum říše. Její základy byly položeny králem Argistisem I. v roce 782 před naším letopočtem.

Pevnost byla postavena na strategicky výhodném místě, s výhledem na přilehlou krajinu. Měla čtyři brány, které byly chráněny hlubokými příkopy a důkladně navrženými obrannými systémy. Pevnost byla rozdělena na dvě části - vnitřní a vnější. Vnitřní část byla určena pro život královského dvora a byla vybavena palácem, chrámem, veřejnými budovami a dalšími významnými stavbami.

Vnější část pevnosti sloužila jako obchodní a řemeslné centrum. Zde byly nalezeny četné keramické pece, kovárny, tkalcovské dílny a jiná zařízení, která dokládají vysoký stupeň pokročilosti tehdejších řemeslníků. Erebuni byla obklopena rozsáhlou zahradou, kde se pěstovaly různé druhy rostlin a byla zde také vodní nádrž pro zásobování vodou.

Důležitou součástí Urartské pevnosti Erebuni jsou také série nápisů nalezených na zdech, které poskytují hodnotné informace o politických a sociálních aspektech té doby. Tyto nápisy se staly klíčovým zdrojem informací pro archeology a historiky v jejich studiu Urartské říše.

Urartská pevnost Erebuni je dnes otevřená pro veřejnost jako muzeum. Turisté mohou projít mezi základy historických budov, prozkoumat archeologické vykopávky a naučit se více o životě a kultuře tehdejších lidí. Navštěva tohoto místa je nejen výletem do minulosti, ale také cestou přes kterou můžete poznat a oslavit bohatou historii a kulturní dědictví Arménie.

Celkově lze říci, že Urartian Fortress Erebuni je nejenom důležitou historickou památkou, ale také symbolem odvahy, inovace a kulturního vývoje, který se odehrával v Arménii před tisíci lety. Navštěvování tohoto úžasného místa je nezapomenutelný zážitek a připomínkou toho, jak důležitou roli hrálo toto území ve vývoji civilizace na Kavkaze.


Počasí Arménie Urartian Fortress Erebuni


Erebuni je starobylá latinská pevnost ve městě Jerevan v Arménii. Nachází se na kopci v jižní části města a nabízí úchvatný výhled na všechny strany. Tato pevnost je jednou z nejvýznamnějších historických památek v zemi a přitahuje tisíce turistů z celého světa.

Původně byla pevnost postavena v 8. století před naším letopočtem králem Argishtim I., který vládl Urartu, starobylému království ležícímu na území dnešní Arménie. Erebuni sloužil jako pevnostní komplex, který měl chránit královská sídla a zároveň sloužit jako strategický opěrný bod pro obranu proti nepřátelům. Pevnost se nacházela na strategickém místě, odkud bylo dobře vidět na blízká údolí a hory, což umožňovalo efektivní kontrolu a ochranu regionu.

Erebuni je známý také díky svému rozlehlému areálu, který lze rozdělit do několika částí, jako je například palác, kasárna, skladovací místnosti a chrámy. Pevnost byla postavena z kamene a cihel, a její architektura představovala míšení urartské a asyrské tradice. Mezi nejzajímavější prvky patří helénisticky ovlivněná brána a chrámy se složitými reliéfy a sloupy.

Přestože Erebuni ztratil svůj vojenský význam v průběhu času, zůstává důležitým kulturním a historickým symbolem Arménie. V roce 2017 byla pevnost zařazena na seznam světového dědictví UNESCO, což umožňuje ochranu a zachování této významné památky pro budoucí generace.

Pokud jde o počasí v Erebuni, město Jerevan leží v kontinentálním klimatickém pásmu, což znamená, že zde jsou horká léta a chladné zimy. Léto bývá teplé a suché, s průměrnými teplotami kolem 30 °C. Zimy bývají chladné, teploty se pohybují kolem 0 °C a někdy může sněžit.

Pro návštěvu Erebuni doporučujeme vybrat si vhodné období, jako jsou jarní nebo podzimní měsíce, kdy teploty jsou mírnější a pohodlnější pro prohlídku pevnosti. Připravte si pohodlné oblečení a obuv, protože návštěva Erebuni může zahrnovat chůzi a prozkoumávání celého komplexu.

Erebuni je vzácnou ukázkou bohaté historie Arménie a je to nezapomenutelný zážitek pro každého návštěvníka. Je fascinující, jak tato starobylá pevnost stála po staletí a dodnes je ukázkou úžasné architektury a vojenských technik své doby.


Ubytování Arménie Urartian Fortress Erebuni


Arménie je země s bohatou historií a kulturním dědictvím. Jednou z nejvýznamnějších historických památek v zemi je Urartská pevnost Erebuni, která se nachází nedaleko hlavního města Jerevanu.

Pevnost Erebuni byla postavena okolo roku 782 před naším letopočtem králem Argištim I., který byl vládcem Urartu. Tato pevnost měla strategický význam, protože sloužila jako vojenská základna a centrum správy celého regionu. Byla situována na vyvýšeném místě přibližně 100 metrů nad úrovní Jerevanu, což jí umožňovalo kontrolovat okolní údolí a chránit město před nepřátelskými útoky.

Erebuni byla pevnost o rozměrech 800x300 metrů, která se skládala z opevněných zdí, paláců, chrámů a skladů. Hlavní brána byla zdobena reliéfy a hieroglyfy, které vyprávěly o dějinách království Urartu. Stejně jako ostatní pevnosti tohoto druhu, Erebuni byla plně vybavena a nabízela všechny potřeby pro pohodlné a bezpečné ubytování.

Vzhledem k její strategické poloze byla Erebuni součástí mnoha vojenských konfliktů a dobyvačných tažení. Za dobu své existence byla obsazena Asýry, Achaimeny, Parthy a dalšími mocnostmi. Nicméně, byla také centrem Urartské civilizace, která proslula svými pokročilými inženýrskými a architektonickými dovednostmi.

Dnes je pevnost Erebuni jednou z nejnavštěvovanějších turistických atrakcí v Arménii. Turisté se sem přicházejí podívat na úchvatné zdi, vstupní bránu a palácové pozůstatky. Vzhledem k vynikajícímu stavu dochovaných zbytků je možné si snadno představit, jaké bylo životní prostředí a jak vypadala každodenní rutina ve starověké Urartské pevnosti.

Urartská pevnost Erebuni je jednou z nejstarších a nejvýznamnějších historických památek v Arménii. Je to důkaz bohaté historie země a připomínka slavných časů království Urartu. Je to místo, které každý příchozí věřídy a zájemci o historii by měli navštívit, aby si plně užili a ocenili krásu a dějiny tohoto nádherného místa.


Letenka Arménie Urartian Fortress Erebuni


Erebuni je starověká pevnost, která se nachází v Arménii, nedaleko dnešního hlavního města Jerevanu. Tato pevnost, známá také jako Urartian Fortress Erebuni, je starověkým a historickým památníkem a jedním z nejstarších známých osídlení v této oblasti.

Erebuni byla postavena v 8. století před naším letopočtem králem Argištim I. z Urartu, mocného království, které existovalo na území dnešní Arménie. Hlavním účelem stavby pevnosti bylo poskytnout ochranu a kontrolu nad okolními územími a obyvatelstvem.

Pevnost Erebuni je rozprostřena na ploše téměř jeden kilometr čtvereční a skládá se z několika paláců, chrámů, skladů a obytných prostor. Kameny, které byly použity při stavbě pevnosti, byly vydlážděny s přesností a pečlivostí, která svědčí o zručnosti a inženýrských dovednostech tehdejší doby.

Během své existence byla pevnost Erebuni svědkem mnoha historických událostí a změn. V roce 1950 byla pevnost obnovena a vzniklo muzeum, které slouží k uchování a prezentaci bohaté historie a kultury Urartu. Muzeum obsahuje mnoho významných archeologických artefaktů, které byly objeveny při vykopávkách na místě.

Erebuni má i důležitou kulturní hodnotu. Každoročně v červenci se zde koná festival Erebuni-Yerevan, během kterého jsou představeny tradiční tance, zvyky, hudba a řemesla, které jsou spojené s regionem a jeho historií.

Tato starověká pevnost je turistickou atrakcí pro návštěvníky z celého světa. Pro milovníky historie a archeologie je Erebuni jednou z nejzajímavějších lokalit v Arménii. Její pozice uprostřed kopců nabízí nádherné výhledy na okolní krajinu a poskytuje jedinečnou příležitost poznat minulost a historii této fascinující země.

Pokud plánujete návštěvu Arménie, nezapomeňte zařadit pevnost Erebuni na svůj seznam. Již při prvním setkání s touto starověkou pevností budete fascinováni krásou, historií a kulturním bohatstvím, které nabízí.


Nejčastější dotazy a odpovědi Arménie Urartian Fortress Erebuni


1. Co je Erebuni?
Erebuni je starověká pevnost, která se nachází v arménské metropoli Jerevanu. Byla postavena v 8. století před naším letopočtem a je jednou z nejstarších pevností na arménském území.

2. Co znamená termín "Urartian"?
Urartian odkazuje na historickou civilizaci zvanou Urartu, která existovala v oblasti Arménie a severovýchodního Turecka od 9. do 6. století před naším letopočtem. Erebuni byla vystavena v období urartského impéria.

3. Jaký je význam pevnosti Erebuni?
Erebuni je důležitým archeologickým nalezištěm, které poskytuje cenné informace o životě a kultuře v době Urartu. Mnoho artefaktů, jako keramika, sochy a nápisy, bylo objeveno při vykopávkách v pevnosti.

4. Jak dlouho trvalo vykopávky a restaurování Erebuni?
První vykopávky byly provedeny v roce 1950, a od té doby bylo nalezeno množství archeologických artefaktů. Restaurace a rekonstrukce pevnosti proběhly v průběhu let, přičemž nejvýznamnější práce byly dokončeny v 70. a 80. letech 20. století.

5. Jaká je architektura pevnosti Erebuni?
Pevnost Erebuni je postavena na vrcholu kopce a obsahuje systém hradeb, brány, chrámů, skladů a obytných místností. Je založena na statičné architektuře a byla navržena tak, aby vydržela útoky nepřátelských sil.

6. Mohu navštívit pevnost Erebuni?
Ano, pevnost Erebuni je dnes otevřena veřejnosti jako muzeum. Turisté mohou prohlédnout archeologické výstavy a dozvědět se více o historii Urartu a arménské kultuře. Vstupné se platí.

7. Kde se pevnost Erebuni nachází?
Erebuni se nachází na jihozápadním okraji Jerevanu, hlavního města Arménie. Pevnost je snadno dostupná prostřednictvím veřejné dopravy nebo autem.

8. Jak dlouho trvá návštěva pevnosti Erebuni?
Délka návštěvy závisí na zájmu návštěvníka, ale obvykle se turisté zdrží asi 1-2 hodiny. Procházení expozic, fotografování a poslech odborných průvodců může trvat déle.

9. Jaké jsou otevírací hodiny pevnosti Erebuni?
Otevírací doba se může lišit v závislosti na sezoně, proto je nejlepší se předem informovat na oficiálních webových stránkách nebo přímo na místě.

10. Existují nějaké další zajímavosti v okolí pevnosti Erebuni?
Poblíž pevnosti Erebuni se nachází další historické památky, jako je například muzeum Matenadaran (kde jsou uchovány vzácné rukopisy) nebo Kaskáda, slavné sochařské dílo v centru Jerevanu.


Nejrozšířenější online nabídka letenek

Zajištění nejlepší ceny

Tisíce uspokojených klientů

Výhodné ceny letenek

Levné letenky po celém světě na jednom portálu.

Vyhledat letenky